Barion Pixel
+420 720 616 345 / info@kratoshop.sk

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom elektronického obchodu Kratoshop.sk je :


VitaMedia Online Store Kft

Petőfi Sándor utca 48., 2724 Újlengyel, HU

IČO: 13 09 213620
DIČ: 26347097213

Email: info@kratoshop.sk
Tel: +420 720 616 345  (Po-Pia od 9h - 17h)I. OBJEDNANIE TOVARU

Objednávky môžete uskutočniť v našom webovom obchode pod adresou www.kratoshop.sk.

Všetky zaslané objednávky Vám potvrdíme najneskôr do 24 hodín elektronickou poštou. Všetky prijaté objednávky sa považujú za záväzné.

II. CENY
Platné ceny jednotlivých produktov sú vždy uvedené v elektronickom obchode www.kratoshop.sk
Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Ak sa ceny zmenia počas vybavovania objednávky, budeme Vás vopred informovať. V prípade, že nesúhlasíte so zmenou, máte právo na zrušenie objednávky.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platobné podmienky nájdete v tejto sekcii, kliknite sem. Daňový doklad – faktúru posielame v emaily.


IV. DODACIE PODMIENKY

  • Dodacia doba je zvyčajne 1-2 pracovné dni. Po každej objednávke najneskôr do 1 pracovného dňa Vám oznámime predpokladnú dobu dodania telefonicky alebo emailom.
  • V prípade nevyhovovania dodacej lehoty má zákazník právo odjednávku zrušiť buď telefonicky alebo e-mailom. Všetky ceny uvedené v e-shope sú konečné, v cene nie je zahrnuté poštovné.

Doručenie tovaru:

Doručovacie podmienky a zoznam poplatkov nádjete v tejto sekcii, kliknite prosím sem.


V. ZÁRUČNÁ DOBA
Záručná doba je vyznačená na všetkých produktoch podľa platných právnych predpisov.

VI. REKLAMÁCIE
Každú reklamáciu na tovar môžete uplatniť nahlásením závady písomne /elektronicky alebo klasickou poštou/ a zároveň po vzájomnej dohode so zabezpečením vrátenia tovaru na reklamáciu dodávateľovi na uvedenú adresu sídla spoločnsoti, príp. podľa dohody.

Pri uplatnení reklamácie, zákazník je povinný preukázať potrebné údaje k reklamácii:
- meno, adresu a telefónne číslo zákazníka
- názov a typ výrobku
- fotokópia dokladu o kúpe,
- záručný list,
- presný popis chyby.


Reklamácie sa vybavujú maximálne do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného produktu. O vybavení reklamácie Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo elektronickou poštou.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.VII. STORNO OBJEDNÁVKY
Objednávku je možné stornovať kedykoľvek predtým, ako ju potvrdíte telefonicky alebo písomne obchodníkovi. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky emailom alebo telefonicky na adrese alebo telefónnom čísle uvedenom v časti kontakty.


VIII. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci je v zmysle § 7 zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku do 14 dní od prevzatia plnenia.

Postup a podmienky pri odstupení od zmluvy:
- musí byť uskutočnené písomnou formou prípadne telefonicky,
- musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho,
- musí byť doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho.

Oprávneným odstupením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátit spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia cenu zaplatenú za tovar. Peniaze za tovar Vám vrátime na bankový účet.

Tovar vrtáťte prosím v pôvodnom nepoškodenom stave a v pôvodnom nepoškodenom balení.


IX. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

 

Predávajúci spracováva Vaše osobné údaje.

9.1 Informácie o ochrane osobných údajov na webovej stránke si môžete >>>prečítať tu, klinite sem<<

9.2 Text súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov si môžete prečítať tu, >>>kliknite sem<<<

9.3 Text súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu si môžete prečítať tu, >>>kliknite sem<<<

9.4 Text súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazovania marketingových ponúk si môžete prečítať tu, >>>kliknite sem<<<