Barion Pixel
+420 720 616 345 / info@kratoshop.cz

Obchodní podmínky

Provozovatelem elektronického obchodu Kratoshop.cz je :


VitaMedia Online Store Kft

Petőfi Sándor utca 48., 2724 Újlengyel, HU

IČO: 13 09 213620
DIČ: 26347097213

Email: info@kratoshop.sk
Tel: +420 720 616 345 (Po-Pia od 9h - 17h)I. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednávky můžete uskutečnit v našem webovém obchodě pod adresou www.kratoshop.cz.

Všechny zaslané objednávky Vám potvrdíme nejpozději do 24 hodin elektronickou poštou. Všechny přijaté objednávky se považují za závazné.

II. CENY
Platné ceny jednotlivých produktů jsou vždy uvedeny v elektronickém obchodě www.kratoshop.cz
Vyhrazujeme si právo na změnu cen. Pokud se ceny změní během vyřizování objednávky, budeme Vás předem informovat. V případě, že nesouhlasíte se změnou, máte právo na zrušení objednávky.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky najdete v této sekci, klikněte sem. Daňový doklad – fakturu posíláme v emaily.


IV. DODACÍ PODMÍNKY

  • Dodací doba je obvykle 1-2 pracovní dny. Po každé objednávce nejpozději do 1 pracovního dne Vám sdělíme předpokládanou dobu dodání telefonicky nebo emailem.
  • V případě nevyhovování dodací lhůty má zákazník právo odjednávku zrušit buď telefonicky nebo e-mailem. Všechny ceny uvedené v e-shopu jsou konečné, v ceně není zahrnuto poštovné.

Doručení zboží:

Doručovací podmínky a seznam poplatků nadějete v této sekci, klikněte prosím sem.


V. ZÁRUČNÍ DOBA
Záruční doba je vyznačena na všech produktech podle platných právních předpisů.

VI. REKLAMACE
Každou reklamaci na zboží můžete uplatnit nahlášením závady písemně /elektronicky nebo klasickou poštou/ a zároveň po vzájemné dohodě se zajištěním vrácení zboží na reklamaci dodavateli na uvedenou adresu sídla společnsoti, příp. podle dohody.

Při uplatnění reklamace, zákazník je povinen prokázat potřebné údaje k reklamaci:
- jméno, adresu a telefonní číslo zákazníka
- název a typ výrobku
- fotokopie dokladu o koupi,
- záruční list,
- přesný popis chyby.


Reklamace se vyřizují maximálně do 30 dnů ode dne doručení reklamovaného produktu. O vyřízení reklamace Vás budeme neprodleně informovat telefonicky nebo elektronickou poštou.

Alternativní řešení sporů

Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz.

Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.VII. STORNO OBJEDNÁVKY
Objednávku lze stornovat kdykoli předtím, než ji potvrdíte telefonicky nebo písemně obchodníkovi. Stornování objednávky lze provést s uvedením všech údajů z objednávky emailem nebo telefonicky na adrese nebo telefonním čísle uvedeném v části kontakty.


VIII. PRÁVO K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující je ve smyslu § 7 zákona 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí plnění.

Postup a podmínky při odstoupení od smlouvy:
- musí být uskutečněno písemnou formou případně telefonicky,
- musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci zboží, prodávajícího a kupujícího,
- musí být doručeno spolu se zbožím do sídla prodávajícího.

Oprávněným odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od začátku ruší a prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení cenu zaplacenou za zboží. Peníze za zboží Vám vrátíme na bankovní účet.

Zboží vraťte prosím v původním nepoškozeném stavu a v původním nepoškozeném balení.


IX. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

 

Prodávající zpracovává Vaše osobní údaje.

9.1 Informace o ochraně osobních údajů na webové stránce si můžete přečíst zde.

9.2 Text souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely diskusních příspěvků a komentářů si můžete přečíst zde.

9.3 Text souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu si můžete přečíst zde.

9.4 Text souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zobrazování marketingových nabídek si můžete přečíst zde.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!